Dobry podręcznik do podstaw przedsiębiorczości

Nowa Era przygotowała mnóstwo podręczników i zeszytów ćwiczeń. Jednym z nich jest publikacja “Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych“. Autorzy (Zbigniew Makieła oraz Tomasz Rachwał) dołożyli wszelkich starań, by uwzględnić w niej najciekawsze informacje. Podzielona jest na sześć rozdziałów. W każdym z nich są omawiane różne kwestie związane z pracą, gospodarką rynkową oraz finansami.

“Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych” – publikacja dla uczniów liceów i techników ucząca na temat podstaw przedsiębiorczości

Wydawnictwo Nowa Era dokłada wszelkich starań, by dać uczniom dobre podręczniki. Stara się je układać w sposób logiczny. Ciekawą treść łączy z bogatą szatą graficzną. Dodaje różnego rodzaju elementy, które mogą pomóc w nauce. Tak skonstruowana została publikacja “Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych“. Przed każdym tematem umieszczono sekcję “Na tej lekcji dowiesz się”, w której opisano cele, jakie mają być osiągnięte. W podręczniku znajdują się liczne ciekawostki oraz różnego rodzaju teksty źródłowe. Umieszczone są też linki oraz książki, które mogą uzupełnić wiedzę. Publikacja zwraca również uwagę na rozwój wiedzy praktycznej. Pozwala na wykorzystanie teorii w życiu codziennym.

Publikacja “Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych” dzieli się na 6 rozdziałów. Uwzględniają one takie tematy, jak:

  • cechy człowieka przedsiębiorczego i jak o nie dbać
  • gospodarka rynkowa i związane z nią czynniki (państwo, konsumenci),
  • pieniądze (banki, fundusze inwestycyjne, inwestycje na giełdzie),
  • podatki 
  • ubezpieczenia,
  • praca (szukanie pracy, pisanie CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, prawa oraz obowiązki pracownicze),
  • zakładanie przedsiębiorstw (tworzenie biznesplanu, analiza otoczenia).